Kodeks Etyki

Kodeks Etyki

Priorytetem polityki LELLEK Group jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny, godny zaufania, z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz powszechnie przyjętych norm i wartości.

Niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego ma za zadanie wspierać nas w codziennej pracy podczas realizowania naszych praw i obowiązków w sytuacjach, gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące właściwego sposobu postępowania. Dokument określa kierunek działań służących kształtowaniu postaw pracowniczych, a także budowaniu relacji z otoczeniem.

Do przestrzegania wskazanych w niniejszym dokumencie wartości i zasad zobowiązany jest każdy pracownik Grupy LELLEK. Postanowienia Kodeksu kierujemy ponadto także do naszych klientów, partnerów biznesowych, dostawców i podwykonawców oraz pozostałych współpracujących z nami podmiotów. Jesteśmy przekonani, że w pełni uszanują oni podjęte przez nas zobowiązania.

 

*     *     * 

Wartości, jakimi kierujemy się w Grupie LELLEK są:

  • PARTNERSTWO
  • JAKOŚĆ
  • ROZWÓJ
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Pliki do pobrania