Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Grupie Lellek:

1. Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468176, NIP 9910374736, REGON 160105918,

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k.:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

Adres: Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, z dopiskiem „IOD”.

2. Auto Centrum Opole Lellek Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Opolska 2c, 45-960 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000467600, posługującą się numerami NIP 9910493665 REGON 161434972

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Auto Centrum Opole Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k.:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

Adres: Auto Lellek Centrum Opole Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, z dopiskiem „IOD”.

3. Auto Centrum Gliwice Lellek Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Portowa 2, 44-100 Gliwice wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000471580, posługującą się numerami NIP 9910287807, REGON 532423800

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Auto Centrum Gliwice Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k.:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

Adres: Auto Centrum Gliwice Lellek Group Sp. z o.o. Sp.k ul. Portowa 2, 44-100 Gliwice z dopiskiem „IOD”.

4. Auto Centrum Koźle Lellek Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Bolesława Chrobrego 25, 47-200 Kędzierzyn – Koźle wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000467546, posługującą się numerami NIP: 7492087788, REGON 161434481

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Auto Centrum Koźle Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k.:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

Adres: Auto Lellek Centrum Koźle Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Bolesława Chrobrego 25, 47-200 Kędzierzyn – Koźle, z dopiskiem „IOD”.

5.  Katowice-Lellek Group Sp. z o..o Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000756629, NIP 7543195419, REGON 381745319,

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

Adres: Katowice-Lellek Group Sp. z o..o Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, z dopiskiem „IOD”.

6.  LELLEK Krystian Lellek, Andrzej Lellek Sp. j. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c,

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

Adres:  LELLEK Krystian Lellek, Andrzej Lellek Sp. j. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, z dopiskiem „IOD”.

×
1Proszę wybrać markę
2 Wybierz salon
4 Podaj swoje dane

* To pole jest wymagane

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu jest Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu, ul. Opolska 2c, , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468176, NIP 9910374736, REGON 160105918. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przekazywania tych danych innym podmiotom.

3 W czym możemy Ci pomóc?

Jakich usług sobie życzysz?
Na co jeszcze mamy zwrócić uwagę?

Dziękujemy
Twoje zgłoszenie zostało wysłane.
Wkrótce skontaktujemy się z Tobą
aby potwierdzić datę wizyty.