Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Grupie Lellek:

1. Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468176, NIP 9910374736, REGON 160105918,

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k.:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

Adres: Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, z dopiskiem „IOD”.

2. Auto Centrum Opole Lellek Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Opolska 2c, 45-960 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000467600, posługującą się numerami NIP 9910493665 REGON 161434972

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Auto Centrum Opole Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k.:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

Adres: Auto Lellek Centrum Opole Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, z dopiskiem „IOD”.

3. Auto Centrum Gliwice Lellek Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Portowa 2, 44-100 Gliwice wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000471580, posługującą się numerami NIP 9910287807, REGON 532423800

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Auto Centrum Gliwice Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k.:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

Adres: Auto Centrum Gliwice Lellek Group Sp. z o.o. Sp.k ul. Portowa 2, 44-100 Gliwice z dopiskiem „IOD”.

4. Auto Centrum Koźle Lellek Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Bolesława Chrobrego 25, 47-200 Kędzierzyn – Koźle wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000467546, posługującą się numerami NIP: 7492087788, REGON 161434481

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Auto Centrum Koźle Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k.:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

Adres: Auto Lellek Centrum Koźle Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Bolesława Chrobrego 25, 47-200 Kędzierzyn – Koźle, z dopiskiem „IOD”.

5.  Katowice-Lellek Group Sp. z o..o Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000756629, NIP 7543195419, REGON 381745319,

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

Adres: Katowice-Lellek Group Sp. z o..o Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, z dopiskiem „IOD”.

6.  LELLEK Krystian Lellek, Andrzej Lellek Sp. j. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c,

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

Adres:  LELLEK Krystian Lellek, Andrzej Lellek Sp. j. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, z dopiskiem „IOD”.