Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Grupie LELLEK:

1. LELLEK sp. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole, NIP 9910374736

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

2. LELLEK Gliwice sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice, NIP: 9910287807

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

3. LELLEK Koźle sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 25 47-200 Kędzierzyn–Koźle NIP: 7492087788

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

4.  Katowice-Lellek Group Sp. z o..o Sp. k. ul. Opolska 2c 45-960 Opole, NIP 7543195419

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl