stacja kontroli pojazdów

Serwisy firmy Lellek w Opolu dysponują nowoczesną Stacją Kontroli Pojazdów. Nasi diagności sprawnie, rzetelnie i fachowo sprawdzą prawidłowość działania wszystkich podzespołów Państwa samochodu. Oczywiście istnieje możliwość umówienia się na wizytę w serwisie Audi, Volkswagen, SKODA lub SEAT, zlecając przy okazji przeprowadzenie badania technicznego pojazdu. Przeprowadzamy badania techniczne pojazdów kategorii B (samochodów o d.m.c. do 3,5t) wszystkich marek.

Kontakt ze Stacją Kontroli Pojazdów

Lellek – Stacja Kontroli Pojazdów
ul. Opolska 2c
45-960 Opole

Tel: +48 77 400 70 00 (Centrala)
Tel: +48 77 400 70 71 (Serwis Volkswagen)
Tel: +48 77 400 70 72 (Serwis Audi)
Tel: +48 77 400 70 77 (Serwis SEAT)
Tel: +48 77 400 70 11 (Serwis SKODA)

info.opole@lellek.com.pl
www.lellek.com.pl


W poniższej tabeli zostały wyszczególnione przeprowadzane przez nas badania wraz z podaniem opłaty zgodnej z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku (Dz. U. Nr 223, poz. 2261 z późniejszymi zmianami). Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

Lista często zadawanych pytań (więcej)

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata w zł (brutto)
1
Okresowe badanie techniczne:
1.2
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)
99,00
 
1.9
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
79,00
1.15
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
 162,00
2
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1
skuteczności i równomierności działania hamulców
20,00
2.4
ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14,00
2.5
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00
2.6
toksyczności spalin
14,00
2.7
poziomu hałasu
20,00
2.8
geometrii kół jednej osi
36,00
2.9
działania amortyzatorów jednej osi
14,00
2.10
wszystkich innych usterek łącznie
20,00
4
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1
określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)
20,00
4.2
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00
4.3
dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00
5
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1
co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)
20,00
5.2
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00
6
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.7
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
82,00
6.9
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu
w celu identyfikacji lub  ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji
60,00
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska
94,00
6.10
w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
94,00
7
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1
prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)
35,00
7.2
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)
21,00
7.6
wykonanie numeru nadwozia
49,00
7.7
wykonanie numeru silnika
49,00
7.8
wykonanie tabliczki i jej umieszczenie
36,00
7.9
sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
82,00
7.10
pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)
255,00

Objaśnienia:

  1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
  2. Pozostałe badania jak dla autobusu.
  3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
  4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
  5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

 

 

LISTA CZĘSTO ZADAWANYCH PYTAŃ / F.A.Q.

 

Jak często należy wykonywać badanie techniczne?

Zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Infrastruktury w samochodach nowych pierwsze badanie techniczne należy wykonać przed upływem 3 lat od daty jego pierwszej rejestracji. Kolejne badanie wykonuje się przed upływem 2 lat od pierwszego badania, natomiast każde kolejne badanie wykonuje się co rok (w przypadku ciągników rolniczych co 2 lata).

Przykład:

Volkswagen Golf VI po raz pierwszy zarejestrowany 21.03.2010
Pierwsze badanie techniczne należy wykonać do 21.03.2013, samochód przyjechał na stacje kontroli pojazdów i przeprowadzono badanie dnia 18.03.2013
Drugie badanie techniczne należy więc wykonać do dnia 18.03.2015.
Każde kolejne badanie należy wykonać przed upływem kolejnego roku kalendarzowego.

Ile czasu trwa badanie techniczne samochodu?

Mając na uwadze Państwa cenny czas, ale również i Państwa bezpieczeństwo na drodze do każdej kontroli podchodzimy rzetelnie. Kompleksowe wykonanie badania oraz załatwienie wszelkich formalności (pieczątka do dowodu rejestracyjnego, wpisanie samochodu do bazy danych, omówienie stanu technicznego z klientem, płatność) powinno zająć nam około 30-45min. W tym czasie zapraszamy Państwa do naszej kawiarenki na pyszną kawę, gdzie mogą Państwo w międzyczasie bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu (WiFi).

Czy na przegląd rejestracyjny trzeba się wcześniej umawiać?

Z reguły Stacja Kontroli Pojazdów przeprowadza badania „od ręki”. Mając jednak informacje o Państwa planowanej wizycie w naszej stacji, możemy lepiej zaplanować sobie czas naszej pracy a tym samym sprawniej przeprowadzić badanie techniczne. Zachęcamy Państwa, którzy posiadają samochody marki Audi, VW lub Skoda do umawiania się na badanie techniczne przy okazji innej wizyty w naszym serwisie (przegląd, czy naprawa). Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kto ustala opłaty za badanie techniczne?

Ceny badań technicznych są regulowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Ostatni cennik jest zawarty w Dzienniku Ustaw nr 223 z dnia 29 września 2004 pozycja 2261. Stacje kontroli pojazdów na terenie całego kraju, są zobowiązane do stosowania w/w cennika. Ceny badań przeprowadzanych przez naszą stację znajdą Państwo w tabeli.